Chuan Yin Graduate Student

Chuan Yin

Chuan Yin
Graduate Student at The University of Chicago

B.S. University of Chicago, 2018

GCIS ESB06
929 East 57th Street
Chicago, IL 60637 USA

chuanyin@uchicago.edu
773.702.8928